Μικρά έργα τέχνης

Τα παιδιά μας ζωγράφισαν για τη φιλία στο εργαστήρι τέχνης του

Μυταρά στη Χαλκίδα.

A' τάξη

1         A2

 

 4          5          6

 

 7          8          9

 

 10          3

 

 

Β' Τάξη

 

1          2          3

 

 4          5          6

 

 7          8  


                                                 

Πρόσθετες πληροφορίες