Μικρά έργα τέχνης

Ε' Τάξη

 

1          2

 

 3          4           5

 

 6          7           8

 

Στ' Τάξη

 

1          2           3

 

 4          5               6

 

 7          8

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες