Μικρά έργα τέχνης

 • Εκτύπωση

Τα παιδιά μας ζωγράφισαν για τη φιλία στο εργαστήρι τέχνης του

Μυταρά στη Χαλκίδα.

A' τάξη

1         A2

 

 4         5         6

 

 7         8         9

 

 10         3

 

 

Β' Τάξη

 

1         2         3

 

 4          5         6

 

 7         8  


                                                 


 

Γ' Τάξη

 

1           2       

 

 3           5           4

 


Δ' Τάξη

 

1         2         3

 

 4         5             6

 

 7         8          9

 

 10         11          12

 

 13         14          15

 

 16

 


Ε' Τάξη

 

1         2

 

 3          4          5

 

 6         7          8

 

Στ' Τάξη

 

1         2          3

 

 4         5              6

 

 7         8