Ευρωπαϊκό Σπίτι στη Χάγη

Στο Ευρωπαϊκό Σπίτι στη Χάγη φιλοξενούνται από τις 20 Απριλίου οι ζωγραφιές των παιδιών των τριών χωρών (Ελλάδα, Ολλανδία, Λιθουανία) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ''Reaching out through Skype'' με θέμα τη φιλία και θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 14 Μαΐου.

 

 

 

 

        

 

Τα έργα θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 14 Μαΐου και στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στη χώρα μας.

 

Πρόσθετες πληροφορίες