Σχεδιασμός δραστηριότητας

 Χωρίς τίτλο

 

 

Σχολείο: Δημοτικό σχολείο Μύτικα / Χαλκίδα

Τίτλος Δραστηριότητας: «Reaching out through skype

Θέμα: «Η αγαπημένη μου σχολική γιορτή ? αργία»

 

Α. Χαρακτηριστικά

Διασχολική συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία VBSDeKrekel από το Βέλγιο, το Οsnovnaskolaαπό την Κροατία και το δημοτικό σχολείο Μύτικα από την Ελλάδα.

Το θέμα αυτού του σχεδίου είναι οι σχολικές αργίες και γιορτές των χωρών και πώς αυτές γιορτάζονται.

Η προσέγγιση γίνεται μέσω των νέων μορφών τεχνολογίας και της τέχνης.

 

Χρόνος υλοποίησης:               σχ.έτος 2016-2017

Διάστημα εφαρμογής:              Οκτώβριος-Μάιος

Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις: διαδίκτυο και φωτογραφικές μηχανές.

Καινοτομία:                           χρήση τηλεδιάσκεψης

 

Β. Στόχοι

Προαγωγή της διαπολιτισμικής κατανόησης και της Ευρωπαϊκής συνείδησης.

Γνωριμία με άλλες κουλτούρες και γλώσσες.

Ανεκτικότητα και αποδοχή του διαφορετικού.

Σημασία της μάθησης ξένων γλωσσών / κίνητρα.

Δεξιότητες παρουσίασης με χρήση νέων τεχνολογιών.

Δημιουργία φιλικών σχέσεων με παιδιά από διαφορετικές χώρες.

 

Γ. Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται

Συνάντηση των εκπαιδευτικών από εννέα χώρες σε χώρα του εξωτερικού για γνωριμία και συζήτηση πάνω στο σχολικό σχέδιο και ομαδοποίηση ανα τρεις χώρες.

Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας γονέων και μαθητών καθώς και της τοπικής κοινωνίας και αρχών.

Τηλεδιάσκεψη των τριών σχολείων ανά δύο τη φορά.

Εργαστήρι φωτογραφίας για τους μαθητές,ιες.

Δημιουργία ιστοσελίδας όπου αναρτώνται όλες οι φωτογραφίες από τα παιδιά των τριών σχολείων.

Κινητή έκθεση φωτογραφίας

Αξιολόγηση από τη σχολική κοινότητα

Διάχυση δράσης στην σχολική κοινότητα και τοπική κοινωνία.

 

Δ. Περιγραφή (Χρονοδιάγραμμα) :

Τον Οκτώβριο τα τρία δημοτικά σχολεία από τις τρεις διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, επικοινώνησαν μέσω τηλεδιάσκεψης (skype). Η Ελλάδα παρουσίασε στα άλλα παιδιά την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, πώς την γιορτάζουμε, πότε, την ιστορία πίσω από τη γιορτή και τη σύνδεσή της με τη σημερινή επικαιρότητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στις αρχές του Νοεμβρίου ομάδα μαθητών μίλησε για το σχολικό σχέδιο, την εμπειρία της τηλεδιάσκεψης και τις προσεχείς δράσεις στο ραδιοφωνικό σταθμό του συλλόγου των δασκάλων της Εύβοιας.

Τα Χριστούγεννα τα παιδιά από τα διαφορετικά σχολεία αντάλλαξαν ομαδικές Χριστουγεννιάτικες κάρτες με ευχές.

Από την αρχή της χρονιάς δημιουργήθηκε εργαστήρι φωτογραφίας. Το καθοδηγούν εκπαιδευτικοί και εθελοντής γονέας φωτογράφος. Λειτουργεί σταθερά σε εβδομαδιαία βάση.

Σε κάθε σχολική αργία ομάδα μαθητών τραβά φωτογραφίες στο σχολείο στη διάρκεια των σχολικών γιορτών ή και εκτός σχολείου -στο σπίτι και σε εξωτερικούς χώρους της επιλογής των παιδιών. Τον Μάιο θα δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα που θα αναρτηθούν όλες οι φωτογραφίες που τράβηξαν τα παιδιά στη διάρκεια της χρονιάς στις γιορτές ?αργίες. Οι φωτογραφίες θα συνοδεύονται με τίτλο και μικρή περιγραφή.

Από το κάθε σχολείο θα επιλεγούν τρεις φωτογραφίες οι οποίες θα εκπροσωπήσουν το κάθε σχολείο σε περιοδεύουσα έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες με παρουσία γονέων μαθητών και φίλων. Η έκθεση θα γίνει σε δημόσιο χώρο της πόλης.

Τέλος το σχολικό σχέδιο θα αξιολογηθεί από τους μαθητές με ειδικό ερωτηματολόγιο που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Σχετικό άρθρο θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο ώστε να γίνει γνωστή η εκπαιδευτική αυτή δράση του σχολείου μας.

Προτεινόμενες δραστηριότητες:

  • Ηλεκτρονικός υπολογιστής: τηλεδιάσκεψη
  • Εικαστικά: φωτογραφία, χορός, θέατρο
  • Γλώσσα: αγγλικά
  • Άλλες : κινητικά παιχνίδια

 

Ε. Τελικό παραδοτέο:

Παρουσίαση όλων των φάσεων της διασχολικής συνεργασίας με τη μορφή powerpoint.

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες