Ανακοίνωση


 

 

Ανακοίνωση

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα : Reaching out through skype


Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής διασχολικής συνεργασίας μεταξύ του σχολείου μας και  δημοτικών σχολείων της Λιθουανίας και της Ολλανδίας διοργανώνεται μία έκθεση ζωγραφικής με θέμα τη φιλία. Στην ιστοσελίδα reaching.ixda.lt/user έχουν αναρτηθεί οι ζωγραφιές όλων των παιδιών των τριών σχολείων και μπορείτε να τις δείτε. Μετά από επιλογή, δέκα από αυτές από το κάθε σχολείο, θα ταξιδέψουν στις τρείς χώρες και θα παρουσιαστούν σε έκθεση ζωγραφικής. Στη χώρα μας η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαίου με αρχές Ιουνίου σε χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Πρόσθετες πληροφορίες